Kon Tum : Công an tỉnh thông tin về việc hỗ trợ đưa công dân tạm trú tại Đà Nẵng trở về địa phương

86
Tổ chức đón công dân tạm trú tại Đà Nẵng trở về địa phương. Ảnh minh họa

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Công văn số 3126/UBND-KGVX ngày 24/8/2020 về việc hỗ trợ đưa công dân của tỉnh đang tạm trú tại Đà Nẵng trở về địa phương, Công an tỉnh đã khẩn trương triển khai rà soát, tiếp nhận đăng ký qua đường dây nóng và lập danh sách cụ thể số công dân có nguyện vọng trên.

Tính đến hết ngày 03/9/2020, Công an tỉnh đã hoàn thành việc rà soát, tiếp nhận đăng ký qua đường dây nóng và thống kê danh sách cụ thể các công dân của tỉnh tạm trú tại Đà Nẵng có nguyện vọng trở về địa phương.

Kết hợp với kết quả rà soát thực tế địa bàn thành phố Đà Nẵng theo trao đổi từ phía Sở Lao động, Thương binh và xã hội thành phố Đà Nẵng, hiện tại, Công an tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan có phương án bố trí phương tiện vận chuyển tại địa điểm tập kết và tổ chức đón tất cả các công dân trên trở về địa phương đảm bảo quy định về an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Khi có thông tin chính thức về kế hoạch cụ thể tổ chức đón những công dân trên trở về địa phương, Công an tỉnh sẽ tiếp tục thông tin rộng rãi để người dân biết.

Theo Khánh Vi / Công An Kon Tum
Nguồn https://congankontum.gov.vn/phong-chong-dich-benh-covid-19/cong-an-tinh-thong-tin-ve-viec-ho-tro-dua-cong-dan-tinh-kon-tum-tam-tru-tai-da-nang-tro-ve-dia-phuong.html